Visuomenės sveikatos specialistas

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ, VYKDANTI  SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE

VIRGINIJA KIEVIŠIENĖ

Darbo laikas:

 • Pirmadienis     8.00 – 16.00
 • Trečiadienis    8.00 – 16.00
 • Ketvirtadienis 8.00 – 16.00
  • Tikslas:
   Padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, ligų ir traumų profilaktika.
  • Uždaviniai:
   Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
   Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
   Suteikti pirmąją pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atvejais.
 • el. p.  virginija.kievisiene@gmail.com