Visuomenės sveikatos specialistas

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ, VYKDANTI  SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE

VIRGINIJA KIEVIŠIENĖ

Darbo laikas:

  • Pirmadienis      8.00 – 16.00
  • Antradienis       12.20 – 16.20
  • Trečiadienis      8.00 – 16.00
  • Ketvirtadienis   8.00 – 16.00
   • Tikslas:
    Padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, ligų ir traumų profilaktika.
   • Uždaviniai:
    Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
    Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
    Suteikti pirmąją pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atvejais.

    • el. p.  virginija.kievisiene@gmail.com