Misija, vizija ir vertybės

VIZIJA

Šiuolaikiškomis priemonėmis visapusišką asmenybę ugdanti, kokybišką išsilavinimą pagal kiekvieno gebėjimus teikianti ir vietos bendruomenę partnerystei telkianti švietimo įstaiga.

MISIJA

Teikti pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, sudarant sąlygas visapusiškos asmenybės formavimuisi per asmeninės pažangos skatinimą, savo pastangomis sukurti gimnaziją, kurioje gera ir saugu kiekvienam.

VERTYBĖS

  • Atsakomybė – užduočių atlikimas, pasirengimas, sąžiningumas, įsipareigojimų laikymasis, tvarkingumas, punktualumas, mokymosi kokybė
  • Kultūringumas – mandagumas, pagarba kitam, taktiškumas, atvirumas bendravimui, tolerancija;
  • Atvirumas – žingeidumas, noras mokytis, domėtis naujovėmis, dalintis gerąja praktika, geriausių sprendimų paieška, vieši renginiai, turėjimas teisę sakyti savo nuomonę.