Misija ir vizija

 VIZIJA
        Šiuolaikiškomis priemonėmis visapusišką asmenybę ugdanti, kokybišką išsilavinimą pagal kiekvieno gebėjimus teikianti ir vietos bendruomenę partnerystei telkianti švietimo įstaiga.
MISIJA
      Teikianti pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, sudarant sąlygas visapusiškos asmenybės formavimuisi  per asmeninės pažangos skatinimą  ir savaiminį ugdymąsi socio-kultūrinių veiklų įvairovėje.
VERTYBĖS

  • Atsakomybė
  • Kultūringumas
  • Atvirumas