Logopedas

LOGOPEDĖS ASTA ŠLIKIENĖ IR GINTARĖ NOREIKAITĖ

 • Tikslas:
  • Teikti efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Uždaviniai:
  • Nustato mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei padeda juos įveikti.
  • Organizuoja grupines pratybas tarties, sklandaus kalbėjimo, kalbos neišsivystymą turintiems mokiniams.
  • Bendradarbiauja su gimnazijos pedagogais, švietimo pagalbos specialistais, mokinių tėvais.
  • Kaupia duomenis apie mokinius, turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, jų pasiekimus bei daromą asmeninę pažangą.