STEAM

 


Fizikos pamokos STEAM centre

Lapkričio 30 d. I g. klasės mokiniai du tiriamuosius darbus atliko VU Šiaulių akademijos STEAM centre. Pirmojo darbo  metu nustatė smėlio savitąją šilumą ir palygino ją su vandens savitąja šiluma,…

Gimnazistų viešnagė STEAM centre 2021

Gimnazistų viešnagė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre Lapkričio 25 d. I -os gimnazijos klasės mokiniai vyko į Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centrą ir dalyvavo tiriamųjų  darbų  užsiėmime   „Kūno…

„Ugdymas netradicinėse erdvėse“

Lapkričio 23 d. 7 klasės mokiniai dalyvavo projekto „Ugdymas netradicinėse erdvėse“  nuotolinėje edukacijoje „KOMPIUTERIO KURIAMAS MENAS“.  Kompiuteris- gali būti kūrėjas ar tik priemonė? Edukacijos metu mokiniai susipažino su vaizdine programavimo kalba bei…

Fizikos pamokos VU ŠA STEAM centre

Lapkričio 18 d. II g. klasės mokiniams fizikos pamokos vyko VU ŠA STEAM centre. Mokiniai atliko tiriamąjį darbą „Mokymosi patalpos apšvietos tyrimas“. Teorinėje dalyje susipažino su patalpų apšvietos higienos normomis,…

„Moliūgėlį sodinau…“ 2021

Spalio 25-29 dienomis pradinių klasių mokiniai apibendrino  ilgalaikio projekto „Moliūgėlį sodinau…“ veiklas. Pradinukai atsinešė užpildytus šio projekto veiklų stebėjimo lapus, papasakojo, kaip sekėsi auginti moliūgus. Savaitgalį  mokiniai kartu su savo…

„Tyrėjų naktis 2021“

Rugsėjo 23 d. Gruzdžių gimnazijoje tradiciškai, kaip ir kasmet vyko „Tyrėjų naktis“ renginiai . Aštuntokai  sužinoję , kodėl vienos medžiagos lengvesnės  ar sunkesnės už kitas, nustatė įvairių kūnų tankius. Pirmokai…

Ugdymo diena netradicinėse erdvėse

Rugsėjo 17 dieną Gruzdžių gimnazijos pirmokai aplankė Kurtuvėnų regioninio parko Svilės šaltinius. Mokiniai susipažino su Svilės šaltinių atsiradimo istorija, tyrinėjo šaltinio vandenį, augmeniją, gyvūniją. Chemijos mokytoja Danguolė Norkuvienė

STEAM eglutė

Deivydas Šimalis 6 kl. tapo nugalėtoju konkurse Kalėdinė STEAM eglutė. Jam atiteko prizas – stalo žaidimas. Mokytoja  Vita Baranauskienė