Parama 1,2 %

DĖL 1,2 proc. paramos lėšų skyrimo gimnazijai

Gerbiami Gimnazijos ir Šakynos skyriaus mokinių tėveliai (globėjai), mokytojai, darbuotojai, bendruomenės nariai

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų skiriamą paramą gimnazijai. Ir Jūsų dėka  gražėja gimnazija, įsigyjama skaitmeninių mokymo priemonių, įrengta edukacinė lauko klasė, apdovanoti geriausiai besimokantys, individualią pažangą padarę mokiniai. Paramos lėšų panaudojimas planuojamas Gimnazijos taryboje. Šiemet norėtume baigti įsirengti gimnazijos muziejaus erdves, taip pat toliau modernizuoti ugdymo procesą. Šakynos skyriuje mokyklos I aukšte įrengti aktyvių veiklų grindis, mokyklos teritorijoje įrengti erdvę STEAM veikloms įgyvendinti. Planuojamos lėšos ir geriausiai besimokančių mokinių paskatinimui bei apdovanojimui. 2021 m. į   sąskaitą pervesta 1,2 % lėšų –  999,98 EUR.

 • Kviečiu iki 2022 metų balandžio 30 d. gimnazijai skirti už 2021 metus 1,2 % pajamų mokesčio.

Tai galite padaryti asmeniškai užpildę specialios formos FR0512 ( 4 versija) prašymą ir pateikę jį:

 • Tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos  (toliau VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau EDS)
 • PILDANT REIKĖS ŠIŲ DUOMENŲ:
  • Gruzdžių gimnazijos adresas –  S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžiai, Šiaulių raj. ;
  • Įstaigos identifikavimo numeris ( kodas )  – 190058125;
  • Specialią prašymo formą galima gauti interneto adresais;
  • https://deklaravimas.vmi.lt/;

Kviečiu paremti savo vaikų mokyklą, kad jiems būtų jaukiai, turėtų dar geresnes sąlygas.


Pagarbiai Gimnazijos direktorius Juozas Vasiliauskas