Teikiama pagalba

Logopedas

Gintarė Noreikaitė

Organizuoja individualias ir grupines pratybas, taiko specialius darbo būdus ir metodus, numato artimuosius ir tolimuosius darbo su mokiniais tikslus, dalyvauja skyriaus Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, sudaro individualias ir grupines užsiėmimų programas, konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, vykdo pirminį vaikų kalbos vertinimą, rūpinasi vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimu, foneminės klausos, protinės veiklos, bendros motorikos, artikuliacinio aparato vystymu, žodyno turtinimu, gramatikos tobulinimu.

 • gintarenoreik@gmail.com
 • Darbo laikas:
  • Ketvirtadienis 8.00 – 12.00
  • Penktadienis   8.00 – 12.00

Specialusis pedagogas

Evelina Radzivonaitė-Pikelienė

Organizuoja individualias ir grupines pratybas, taiko specialius darbo būdus ir metodus, numato artimuosius ir tolimuosius darbo su mokiniais tikslus, dalyvauja skyriaus Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, sudaro individualias ir grupines užsiėmimų programas, konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus.

 • evelina.radzivonaite@gmail.com
 • Darbo laikas:
  • Ketvirtadienis 8.00 – 12.00
  • Penktadienis   8.00 – 12.00