Priėmimas į gimnaziją

Prašymai mokytis priimami darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 valandos. Priėmimą į Šiaulių r. Gruzdžių gimnaziją vykdo mokyklos direktorius ir priėmimo komisija.

 • Mokinių priėmimo komisijos sudėtis:
  • Komisijos pirmininkė – Asta Šlikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  • Komisijos sekretorė – Lina Staškienė, mokytojo padėjėja.
 • Nariai:
  • Ingrida Jašiskienė, pradinių klasių mokytoja;
  • Rima Bernotienė, bibliotekininkė;
  • Lina Samoškienė, Šakynos skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Dėl priėmimo galima teirautis telefonu 841 372 251 ir/ar el. paštu: ggimnazija@gmail.com
 • Užpildytą ir pasirašytą formą bei priėmimo dokumentus galima atsiųsti el. paštu: ggimnazija@gmail.com