Projektai

PROJEKTŲ RENGIMAS

Tikslas – rengti ir įgyvendinti projektus, ugdančius mokinių ir mokytojų saviraišką, padedančius Gruzdžių gimnazijai tapti šiuolaikiška ir patrauklia ugdymo įstaiga.

Uždaviniai:

  1. Atsižvelgiant į Gruzdžių gimnazijos bendruomenės poreikius, įgyvendinti tęstinius gimnazijos projektus, inicijuoti naujų rengimą;
  2. Siekiant tapti šiuolaikiška ir patrauklia ugdymo įstaiga, ieškoti partnerių ir teikti paraiškas rajoniniams, respublikiniams bei tarptautiniams projektams.

Projektas „Žygis sveikatos link!“

Lapkričio 24 d, Kužių mokykloje vyko Šiaulių r. projekto ,,Žygis sveikatos link!” vienas iš etapų, kuriame dalyvavo Gruzdžių gimnazijos šeštokai lydimi auklėtojos Dovilės Adomaitienės. Atvykę mokiniai, kartu su kitomis rajono…

Programą „Karjera be bajerių”

Veiklos programos „Karjera be bajerių” koordinatorė Emilija Laugalytė  I-III kl. gimn. klasių mokinius supažindino su Lietuvos moksleivių sąjungos veikla, organizuojamais renginiais, pristatė programą „Karjera be bajerių” .  

Projektas „Rudens karieta“

Spalio mėnesį Šakynos skyriuje mišrioje ikimokyklinėje grupėje vyko projektas „Rudens karieta“.  Projekto metu ugdytiniai glaudžiau susipažino su metu laiku – rudeniu. Atkreipė dėmesį į pasikeitusią gamtą. Aplinkinį pasaulį geriau pažino…

Projektas „Žygis sveikatos link“

Naktį iš spalio 28 d. į 29 d. Gruzdžių gimnazijoje buvo įgyvendinamas Kuršėnų sporto klubo „Flamingas” projektas  „Žygis sveikatos link”. Projekto tikslas – remiantis 3Q sveikatos ugdymo principais skatinti ugdymo…

„Judu 500“

Birželio 26-30 dienomis Gruzdžių gimnazijos mokiniai dalyvavo Šakynos kultūros klubo „Spindulys“ organizuotoje vasaros stovykloje – žygyje dviračiais „Judu 500“. Projektas skirtas Gruzdžių gimnazijos mokiniams ir Šakynos klubo ,,Spindulys“ nariams. Projekto vizija…

 

  • Tarptautinis projektas “Global Education Goes Local”

 Pagrindinis projekto tikslas – skatinti piliečių, ypač jaunimo, aktyvų dalyvavimą sprendžiant globalias problemas, kuris būtų paremtas jų supratimu ir kritiniu požiūriu į pasaulio darnaus vystymosi procesus. Projekte dalyvauja nevyriausybinės organizacijos iš 6 Europos šalių: Bulgarijos, Lietuvos, Austrijos, Ispanijos, Kipro ir Slovėnijos. Lietuvoje buvo atrinktos 5 organizacijos iš skirtingų vietovių, kurios 2018-2020 metais įgyvendins vietos bendruomenių nariams skirtų eilę edukacinių ir pilietinių iniciatyvų.

Socialinė pedagogė Rosita Veikalienė

  • Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniai užsiėmimai

Projekto tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir sudaryti jiems sąlygas ugdyti(s) įvairiose aplinkose. 2018-2019 m. m mūzų gimnazijos 13-15 m. mokiniai turės galimybę mokytis plaukti baseine. Iš viso bus 10 plaukimo užsiėmimų.

Socialinė pedagogė Rosita Veikalienė