Projektai

PROJEKTŲ RENGIMAS

Tikslas – rengti ir įgyvendinti projektus, ugdančius mokinių ir mokytojų saviraišką, padedančius Gruzdžių gimnazijai tapti šiuolaikiška ir patrauklia ugdymo įstaiga.

Uždaviniai:

  1. Atsižvelgiant į Gruzdžių gimnazijos bendruomenės poreikius, įgyvendinti tęstinius gimnazijos projektus, inicijuoti naujų rengimą;
  2. Siekiant tapti šiuolaikiška ir patrauklia ugdymo įstaiga, ieškoti partnerių ir teikti paraiškas rajoniniams, respublikiniams bei tarptautiniams projektams.

Projekto „Olimpinis mėnuo 2022“ dovanos

„Olimpinis mėnuo“ – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotas projektas pradinių klasių moksleiviams. Šios iniciatyvos tikslas – bendradarbiaujant su pedagogais skatinti…

Skaitmeninių įgūdžių tobulinimas Prancūzijoje

Gruzdžių gimnazijos istorijos mokytojas, projekto „Hibridinio ugdymo galimybės“ koordinatorius Audrius Mickevičius spalio 24-28 d. dalyvavo „Erasmus“ KA1 darbuotojų kvalifikacijos kursuose „DIGITAL GAMES & STORYTELLING“ Prancūzijoje, Paryžiuje. Erasmus KA1 projektas „Hibridinio…

Projektas „Skaidrumo akademija“

Gruzdžių gimnazija įsitraukė į naują projektą-programą. „Skaidrumo akademija“ mokytojams skirta programa, pagal kurią Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai bei kitų sričių profesionalai, turintys žinių ir kompetencijų mokinių antikorupcinio…

„Erasmus+“ KA1

Gruzdžių gimnazijos mokytojos A. Belskienė ir A. Lengvenienė gegužės 24-28 dienomis dalyvavo „Erasmus+“ KA1 darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Interactive ICT-based, web and digital tools for an effective blended, flipped and…

Projektas „Ugdymas netradicinėse aplinkose“ 2022

Balandžio 26 d. 8 klasės mokiniai per fizikos pamoką atliko projekto „Ugdymas netradicinėse aplinkose” tiriamąjį darbą „Gruzdžių miestelio nuožulniųjų plokštumų palyginimas”. Tyrimui buvo pasirinktos 3 užvažiavimo rampos esančios prie Gruzdžių gimnazijos, seniūnijos ir…

Projektas „Hibridinio ugdymo galimybės“

Gruzdžių gimnazija ir Švietimo mainų paramos fondas pasirašė sutartį, pagal kurią gimnazija įgyvendins projektą „Hibridinio ugdymo galimybės“. Projekto rengimo grupė (A. Mickevičius, A. Belskienė, A. Lengvenienė) parengė paraišką, kuri gruodžio…

 

  • Tarptautinis projektas “Global Education Goes Local”

 Pagrindinis projekto tikslas – skatinti piliečių, ypač jaunimo, aktyvų dalyvavimą sprendžiant globalias problemas, kuris būtų paremtas jų supratimu ir kritiniu požiūriu į pasaulio darnaus vystymosi procesus. Projekte dalyvauja nevyriausybinės organizacijos iš 6 Europos šalių: Bulgarijos, Lietuvos, Austrijos, Ispanijos, Kipro ir Slovėnijos. Lietuvoje buvo atrinktos 5 organizacijos iš skirtingų vietovių, kurios 2018-2020 metais įgyvendins vietos bendruomenių nariams skirtų eilę edukacinių ir pilietinių iniciatyvų.

Socialinė pedagogė Rosita Veikalienė

  • Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniai užsiėmimai

Projekto tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir sudaryti jiems sąlygas ugdyti(s) įvairiose aplinkose. 2018-2019 m. m mūzų gimnazijos 13-15 m. mokiniai turės galimybę mokytis plaukti baseine. Iš viso bus 10 plaukimo užsiėmimų.

Socialinė pedagogė Rosita Veikalienė