„Erasmus+“ KA1

Gruzdžių gimnazijos mokytojos A. Belskienė ir A. Lengvenienė gegužės 24-28 dienomis dalyvavo „Erasmus+“ KA1 darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Interactive ICT-based, web and digital tools for an effective blended, flipped and cooperative learning“, kurie vyko Italijoje, Padovos provincijoje. Mokymuose dalyvavo pedagogai iš Lietuvos, Portugalijos, Ispanijos, Slovakijos ir Graikijos, lektorius – Alessandro Gariano. Mokymai vyko 5 dienas, kurių metu dalyviai diskutavo temomis, susijusiomis su ugdymo proceso organizavimu naudojant informacines technologijas (IT) bei dalinosi patirtimi. Pristatydamas įvairius mišriam ir hibridiniam mokymui pritaikytus IT įrankius, lektorius akcentavo aktyvų mokinių į(si)traukimą į ugdymo(si) procesą. Diskutuodami su kitų šalių pedagogais apie Europos švietimo privalumus ir trūkumus, susipažinome su kitų šalių švietimo sistemomis, taikomomis inovacijomis, darbo būdais.