Biblioteka – skaitykla

Biblioteka – skaitykla

Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar neigtum, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad rastum temą pokalbiui, bet kad mąstytum ir samprotautum. (F. Bekonas)

Bibliotekos – skaityklos  misija

Tenkinti kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario teisę gauti ir skleisti informaciją, panaudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokytojais, tenkinti individualaus mokymosi poreikius.

Neradote bibliotekoje reikalingų knygų? Pabandykite paieškoti šiuose tinklapiuose:

Bibliotekos teikiamos paslaugos:

  • Išduodama skaitytojams reikalinga grožinė  literatūra, vadovėliai.
  • Teikiama pagalba moksleiviams ir mokytojams, ieškantiems informacijos savišvietai, mokslui ir projektiniams darbams.
  • Teikiama informacija pagal skaitytojų užklausas.
  • Organizuojami kultūriniai renginiai ir parodos.
  • Organizuojamos edukacinės veiklos
  • Skaitytojams įrengtos 9 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga.
  • Teikiamos kopijavimo paslaugos


Bibliotekos darbo laikas:

Rima Bernotienė

  • Pirmadienį -pentadienį
   • 8.00 – 12.00

Atliekamas darbas:

 1. Rengia gimnazijos bibliotekos veiklos programą ir metinę ataskaitą
 2. Komplektuoja  mokyklos bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą programinę,
 3. informacinę, mokslo populiariąją, vaikų, metodinę literatūrą
 4. Teikia pagalbą mokytojams, vedant integruotas pamokas.
 5. Rengia naudojimosi mokyklos biblioteka taisykles;
 6. Tvarko bibliotekos (skaityklos) informacinių laikmenų fondą;
 7. Užsako, registruoja, tvarko ir sudaro metinius periodinės spaudos komplektus.
 8. Organizuoja ir vykdo mokyklos bendruomenės (toliau – vartotojų) aptarnavimą:
 9. Supažindina su bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
 10. Moko naudotis atviru bibliotekos fondu;
 11. Užtikrina darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmę ir rūpinasi fondo apsauga.

Jekaterina Vrublevskaja

 • Pirmadienis 15:00-16:00
 • Trečiadienis 15:00-16:00
 • Ketvirtadienis 10:30-16:00
 • Penktadienis 11:30-14:00

Atsakinga:

 1. Grožinės literatūros, vadovėlių, skaitmeninių mokymosi priemonių užsakymas.
 2. Muziejaus edukacijos, kraštotyriniai darbai.