Gimnazijos taryba

Tikslas: Gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant šiuolaikiško ugdymo.

Uždaviniai:

  • Siūlymų teikimas, dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
  • Tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą organizavimas;
  • Talkinimas, formuojant gimnazijos materialinius išteklius;
  • Įvairių gimnazijos veiklas sričių stebėjimas ir vertinimas.

Tarybos nariai:

Mokytojų atstovai:

  1. Simona Rudžinskienė (sekretorė);
  2. Rita Lukauskienė;
  3. Vilma Šimkuvienė;
  4. Laima Zdanavičienė;
  5. Sandra Pakštienė (pirmininkė).

 Mokinių atstovai:

  1. Mantė Lengvenytė;
  2. Raminta Pienytė;
  3. Milda Meiliulytė;
  4. Eimantas Butkus;
  5. Guoda Kvašytė.

 Tėvų atstovai:

  1. Laura Serbienė;
  2. Diana Izonienė;
  3. Raimonda Juknevičienė;
  4. Odeta Venclovė;
  5. Rasa Melenienė.