Gimnazijos taryba

Tikslas: Siūlymų teikimas dėl Gimnazijos veiklos organizavimo, teikti kokybišką ugdymą siekiant mokinio asmeninės ūgties, telkti pilietišką gimnazijos bendruomenę.

Uždaviniai:

  • Siūlymų teikimas, dėl gimnazijos veiklos stiprinimo
  • Tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą organizavimas.
  • Talkinimas, formuojant gimnazijos materialinius išteklius.
  • Įvairių gimnazijos veiklas sričių stebėjimas ir vertinimas.

Tarybos nariai:

Mokytojų atstovai:

  • S. Pakštienė;
  • R. Vilčinskienė;
  • V. Šimkuvienė;
  • V. Baranauskienė;
  • L . Zdanavičienė;
  • S. Rudžinskienė;

 Mokinių atstovai:

  • Patricija Kuodytė;
  • Gabrielė  Grudikytė;
  • Gabrielė Gražulytė;
  • Nojus  Grigalaitis;
  • Evelina Izonytė;

 Tėvų atstovai:

  • Laura Serbienė;
  • Raimonda Juknevičienė;
  • Odeta Venclovė;
  • Rasa Melenienė;
  • Inga Šaulienė;

Seniūnaičiai:

  • Živilė Žvirblienė;
  • Aušra Pranckuvienė.