Pamokų laikas

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKO TVIRTINIMO

2023 m. spalio 27 d. Nr. V-121(1.2)

Gruzdžiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 6 punktu, Gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, Gimnazijos 2023–2024 m. m. ugdymo planu, atsižvelgdamas į Gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 18 d. nutarimą Nr. 4:

 1. Tvirtinu pertraukų laiką nuo 2023 m. lapkričio 6 d.
 2. Nurodau:

2.1. Pamokas ir pertraukas organizuoti:

 1. pamoka 8.25 – 9.10
 2. pamoka 9.15 – 10.00 (I–IV gimnazijos klasių mokinių maitinimas)
 3. pamoka 10.15 – 11.00 (1–4 klasių mokinių nemokamas maitinimas)
 4. pamoka 11.15 – 12.00 (5–8 klasių mokinių nemokamas maitinimas)
 5. pamoka 12.20 – 13.05 (I–IV gimnazijos klasių mokinių nemokamas maitinimas)
 6. pamoka 13.15 – 14.00
 7. pamoka 14.05 – 14.50
 8. pamoka 14.55 – 15.40

            2.2. Pamokas ir pertraukas organizuoti (antradieniais):

            Klasių valandėlės 8.25–8.40

 1. pamoka 8.50 – 9.35
 2. pamoka 9.40 – 10.25 (I–IV gimnazijos klasių mokinių maitinimas)
 3. pamoka 10.40 – 11.25 (1–4 klasių mokinių nemokamas maitinimas)
 4. pamoka 11.40 – 12.25 (5–8 klasių mokinių nemokamas maitinimas)
 5. pamoka 12.45 – 13.30
 6. pamoka 13.40 – 14.25
 7. pamoka 14.30 – 15.15
 8. Pripažįstu netekusiu galios Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. V-72(1.2) „Dėl pamokų ir pertraukų laiko tvirtinimo“.