Pamokų laikas

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ  GIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKO TVIRTINIMO

2022 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-114(1.2)

Gruzdžiai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalimi, Gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, Gimnazijos 2022–2023 m. m. ugdymo planu, atsižvelgdamas į Gimnazijos tarybos 2022 m. sausio 6 d. nutarimą Nr. 1:

  1. Tvirtinu pertraukų laiką nuo 2022 m. rugsėjo 1d.

1.1 Pamokas ir pertraukas nurodau organizuoti:

                      1 pamoka 8.30 – 9.15

                      2 pamoka 9.20 – 10.05 (I-IV gimnazijos klasių mokinių maitinimas)

                      3 pamoka 10.15 – 11.00 (1–4 klasių mokinių nemokamas maitinimas)

 4 pamoka 11.15 – 12.00 (5–8 klasių mokinių nemokamas maitinimas)

 5 pamoka 12.20 – 13.05 (I–IV gimnazijos klasių mokinių nemokamas maitinimas)

                      6 pamoka 13.15 – 14.00

                      7 pamoka 14.05 – 14.50

                      8 pamoka 14.55 – 15.40

  1. Laikau netekusiu galios Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. V-54(1.2) „Dėl pamokų ir pertraukų laiko koregavimo“.

 

Direktorius                                                                                                            Juozas Vasiliauskas