Administracija

Gimnazijos direktorius Juozas Vasiliauskas

Elektroninis paštas: direkgr@gmail.com


Direktorius  pavaduotoja ugdymui Asta Šlikienė

Elektroninis paštas: astaslik@gmail.com