Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ 2023 METŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Pareigybė Etatų/darbuotojų skaičius 2023 m. I ketv. vidurkis (Eur) 2023 m. II ketv. vidurkis (Eur) 2023 m. III ketv. vidurkis (Eur)* 2023 m. IV ketv. vidurkis (Eur)
Gimnazijos vadovai (direktorius, pavaduotojai: ugdymui ir ūkio reikalams) 3et/4 žm.

nuo 2023-09-01  3 žm.
2814,00 2814,00 2662,00  
Pagalbą teikiantys specialistai (spec. pedagogas, logopedas, soc. pedagogas, bibliotekininkas) 5,25 / 9 žm.

nuo 2023-09-01  10 žm.
1552,00 1552,00 2210,00  
Mokytojai 26,55 / 36

nuo 2023-09-01  30 žm.
1440,00 1440,00 1520,00  
Kvalifikuoti darbuotojai, specialistai (kompiuterių priežiūros specialistas, sekretorius, valgyklos vedėjas, virėjas) 5,25 et/7 žm. 921 921 910.00  
Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbuotojai (darbininkas, valgyklos darbininkas, valytojas, kiemsargis, budėtojas, sargas, vairuotojas, katilinės operatorius 17,50 et/19 žm.

nuo 2023-09-01  20 žm.
865 865 890,00  

 

 

 

 

Pailgintos grupės auklėtojas 1,63 et/4 žm.

nuo 2023-09-01  20 žm.
529 529 560,00  

*Darbo užmokestis kartu  su Šakynos skyriumi