Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ R. GUZDŽIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ 2022 METŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Pareigybė Etatų/darbuotojų skaičius* 2022 m. I ketv. vidurkis (Eur) 2022 m. II ketv. vidurkis (Eur) 2022 m. III ketv. vidurkis (Eur)* 2022 m. IV ketv. vidurkis (Eur)
Gimnazijos vadovai (direktorius, pavaduotojai: ugdymui ir ūkio reikalams) 3,5 / 4 2166,00 2166,00    
Pagalbą teikiantys specialistai (spec. pedagogas, logopedas, soc. pedagogas, bibliotekininkai) 3,75 / 7 842,00 845,00    
Mokytojai 33,92 / 36 1395,00 1398,00    
Kvalifikuoti darbuotojai, specialistai (kompiuterių priežiūros specialistas, sekretorius, valgyklos vedėjas, virėjai) 6 1064,00 1065,00    
Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbuotojai (darbininkai, valgyklos darbininkai, valytojai, kiemsargis, budėtojas, sargas)./ Vairuotojai 13,25/16

 

 

4/4

570,00

 

 

991,00

575,00

 

 

991,00

   

 

 

*Darbo užmokestis kartu  su Šakynos skyriumi