Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ 2022 METŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Pareigybė Etatų/darbuotojų skaičius* 2022 m. I ketv. vidurkis (Eur) 2022 m. II ketv. vidurkis (Eur) 2022 m. III ketv. vidurkis (Eur)* 2022 m. IV ketv. vidurkis (Eur)
Gimnazijos vadovai (direktorius, pavaduotojai: ugdymui ir ūkio reikalams) 3,5 / 4 2166,00 2166,00 2380,00 2433,00
Pagalbą teikiantys specialistai (spec. pedagogas, logopedas, soc. pedagogas, bibliotekininkai) 3,75 / 7 842,00 845,00 6 et./8 darb.
1025,00
6 et./8 darb.
1078,00
Mokytojai 33,92 / 36 1395,00 1398,00 et. 26,55/ 30 mokyt.
1418,00
et. 26,55/30mokyt.
1481,00
Kvalifikuoti darbuotojai, specialistai (kompiuterių priežiūros specialistas, sekretorius, valgyklos vedėjas, virėjai) 6 1064,00 1065,00 9 darbuotojai 
815,00
9 darbuotojai 
848,00
Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbuotojai (darbininkai, valgyklos darbininkai, valytojai, kiemsargis, budėtojas, sargas)./ Vairuotojai 13,25/16

 

4/4

570,00

 

991,00

575,00

 

991,00

14 etat,/18 darb.
577,80

 

3/3 vair. 
980,00

14 etat,/18 darb.
592,00

 

3/3 vair.
992,00


*Darbo užmokestis kartu  su Šakynos skyriumi