Tikslai ir uždaviniai

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos tikslai ir uždaviniai

2022 m.

1 tikslas. Organizuoti kokybišką ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius bei gebėjimus.

Uždaviniai:

  1. Tobulinti pamokos vadybą, organizuojant patyrimine veikla grįstą ugdymą, taikant inovatyvias technologijas.
  2. Teikti veiksmingą pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, tobulinant išmokimo stebėjimą.

 

2 tikslas.  Stiprinti bendruomenės narių pilietines ir socialines kompetencijas.

Uždaviniai:

  1. Gerinti socialinę ir emocinę atmosferą, skatinant mokinių, tėvų aktyvumą ir savanorystę.
  2. Plėtoti pilietiškumą ugdančias veiklas, formuojant kultūringą asmenybę.