Istorija

ŠVIETIMO GRUZDŽIUOSE ISTORIJA
Pirmoji mokykla – PARAPIJINĖ – įkuriama 1841m, 1865m.  perorganizuojama į VALDINĘ mokyklą..
1912m. mokykla įsikuria naujame dviejų aukštų pastate.
1944m. pradžios mokykla pertvarkoma į PROGIMNAZIJĄ, o 1948m. progimnazija perorganizuota į VIDURINĘ mokyklą.
1971m. pastatytas mokyklos priestatas, vėliau tapęs pagrindine mokyklos dalimi.
1972m. mokyklai suteikiamas rašytojo Augustino Griciaus vardas.
1997 m. sukuriama mokyklos emblema (autorė V.Marcinkevičiūtė).
1973m. mokyklos muziejui suteiktas kraštotyros muziejaus statusas.
1998 m. birželio 29 d. švenčiamas mokyklos 50- metis.
1999m. įrengiama 1 – oji kompiuterių klasė, pirmoji abiturientų laida laiko valstybinius egzaminus.
2001m. įrengiama sporto salė.
2002m. įrengiama 2 – oji kompiuterių klasė.
2003 m. mokyklos kraštotyros muziejui suteiktas Adolfinos Dereškevičienės vardas.
2004m. įrengiamas profesinio informavimo centras (PIC).
2005 m. mokykla tampa Lietuvos jaunučių sporto žaidynių kaimo tipo mokyklų nugalėtoja.
2006 m. akredituojama vidurinio ugdymo programa. Mokykla keičia savo pavadinimą – Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija.
Mokiniai į mokyklą pradedami pavežėti mokykliniu autobusu Mercedes Benzs
2006 m. išleidžiama pirmoji gimnazistų laida (56 abiturientų laida).
2007 m. sukuriamas gimnazijos himnas ( žodžių ir muzikos autorė V.Milkintytė).
2009 m. birželio 6 d. švenčiamas mokyklos 60-ies metų jubiliejus.
2011 m. balandžio 28 d. švenčiamas gimnazijos 5-erių metų jubiliejus.
2012 metais   įgyvendinamas tarptautinis Comenius projektas, kurio sąmata 25.000 eurų
2012 m. Metų mokytoja išrenkama istorijos mokytoja Jovita Kundrotienė.
2013 m. Metų abituriente išrenkama Sigita Geležinytė.
2013m. rugpjūčio 28d organizuojama respublikinė konferencija „Mokyklos kelias: tautinės mokyklos vizija ir nūdienos realijos“, skirta M.Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms.
2013m. įgyvendinamas projektas „Gruzdžių gimnazijos viešosios erdvės įrengimas ir sutvarkymas“, leidęs aptverti mokyklos teritoriją tvora, sutvarkyti krepšinio aukštelę, trinkelėmis išgrįsti takus..
2014 m. mokykla įsigyja antrąjį mokyklinį autobusą IVECO DAILY.
2014 m. – 4 klsės mokiniai dalyvavo Tarptautiniame projekte ,,eTwining“
2014m.  – paminėtos Mariaus Katiliškio 100-osioms gimimo metinės
2015 m. –  Gruzdžių gimnazija įsitraukė į OLWEUS patyčių prevencijos programą.
2016 m. – balandžio 29 d. švenčiamas gimnazijos 10-ties metų jubiliejus.
2017m. – gimnazija atrinkta dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose.
2018 m. – Gruzdžių gimnazijos merginų krepšinio 3×3 komanda,  pirmą kartą Šiaulių rajono istorijoje, tapo Lietuvos mokyklų žaidynių čempionėmis