Pailgintos mokymosi dienos grupė

TIKSLAS – organizuoti kryptingą mokinių ugdymą(si) ir užimtumą po pamokų saugioje aplinkoje.

UŽDAVINIAI:

  • mokinių ugdymosi kokybės bei asmeninės pažangos kilimas;
  • savalaikės pedagoginės, socialinės, pagalbos teikimas mokiniams ir jų tėvams;
  • mokinių kūrybiškumo, sveikos gyvensenos, socialinių įgūdžių ugdymas.

Gruzdžių gimnazijoje organizuojamas mokinių užimtumas po pamokų, to pageidaujantiems 1-4 klasių mokiniams.

Veiklą po pamokų  lanko  visi norintys mokiniai, tėveliams parašius prašymą . Pailgintos mokymosi  dienos grupėje  mokiniai tobulina socialinius, sveikos gyvensenos įgūdžius, asmenines kompetencijas.

Grupės darbo laikas  pirmadieniais – penktadieniais  nuo 12.30 val. iki 16.30 val.

Mokinių tėvai gali būti ramūs, kad jų vaikai laiku nueis į neformaliojo ugdymo būrelius (sporto, dailės, informatikos,  muzikos, keramikos,  ir kt.). Saugiai lauks autobuso ir laiku išvažiuos į namus. Auklėtojos visada  suteiks pagalbą mokantis, užsiimant kūrybine veikla,  tobulinant  IKT įgūdžius

Auklėtojos: Rima Bernotienė, Lina Staškienė