Projektas „Hibridinio ugdymo galimybės“

Gruzdžių gimnazija ir Švietimo mainų paramos fondas pasirašė sutartį, pagal kurią gimnazija įgyvendins projektą „Hibridinio ugdymo galimybės“. Projekto rengimo grupė (A. Mickevičius, A. Belskienė, A. Lengvenienė) parengė paraišką, kuri gruodžio mėnesį gavo finansavimą. Projektas skirtas pagerinti mokytojų ir mokinių skaitmeninę kompetenciją ir išmokti organizuoti hibridinį mokymą.

Strateginis Gruzdžių gimnazijos projekto tikslas – išmokti kokybiškai organizuoti hibridinį ugdymą. Tikslinė grupė – 3 mokytojai, kuriems bus suteikta galimybė dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose Europos Sąjungos valstybėse (Italija, Turkija). Projekto trukmė yra 14 mėnesių (nuo 2022-01-01 iki 2023-02-28).

Mokyklai skiriama 5387,00 EUR dotacija, programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo švietimo darbuotojų mobilumo projekto Nr. 2021-2-LT01-KA122-SCH-000041833 „Hibridinio ugdymo galimybės“ įgyvendinimui.

Manome, kad projekto metu įgyti įgūdžiai ir kompetencijos suteiks galimybę keisti ugdymo procesą, didinant hibridinio ugdymo naudojimą įprastomis sąlygomis.


Projekto koordinatorius Audrius Mickevičius