Projektas „Skaidrumo akademija“

Gruzdžių gimnazija įsitraukė į naują projektą-programą. „Skaidrumo akademija“ mokytojams skirta programa, pagal kurią Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai bei kitų sričių profesionalai, turintys žinių ir kompetencijų mokinių antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje, keičiasi gerąja praktika.

Mokytojams, kurie nori diegti antikorupcinio sąmoningumo ugdymą savo pamokose ar popamokinėje veikloje, suteikiamos reikalingos žinios ir metodinė pagalba planuojant antikorupcinio sąmoningumo veiklas, parenkant ir taikant tinkamas priemones ir metodus. Programą sudaro ciklai, iš kurių kiekvienas trunka vienus mokslo metus. Kiekvieno ciklo pabaigoje programos dalyviai gali įsivertinti pasiektą pažangą.

„Skaidrumo akademijos“ mokytojams programos organizatoriai nuolat teikia metodinę pagalbą, siekia užtikrinti keitimąsi gerąja praktika planuojant ir vykdant antikorupcinio sąmoningumo ugdymo veiklas bendrojo ugdymo ir profesinėse mokyklose.

Šiame projekte dalyvauja Gruzdžių gimnazijos istorijos mokytojas A. Mickevičius. „Skaidrumo akademijos“ organizatoriai paskyrė mentorę, kuri bendradarbiaus su istorijos mokytoju ir teiks pagalba vykdant mokinių antikorupcinio sąmoningumo veiklas.


Istorijos mokytojas A. Mickevičius