Apie mus

Esame šiuolaikiški, inovatyvūs, kūrybingi, nevengiantys iššūkių  ir nuolat atviri kaitai…

  • Gruzdžių gimnazijoje 2022-2023 m. m. mokosi 287 mokiniai (Gimnazijoje – 252, Šakynos skyriuje – 35).
  • Juos moko  36 pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai.
  • Gimnazijoje veikia rajono Sporto ir Menų mokyklų filialai, Pailgintos mokymosi dienos grupė, Adolfinos Dereškevičienės kraštotyros muziejus, dailininko Anatolijaus Tyčinos paveikslų paroda, LŠS Gen. Povilo Plechavičiaus Šaulių 6-osios rinktinės Gruzdžių 604 kuopa.
  • Gimnazijoje mokiniams sudarytos sąlygos lankyti daug ir įvairių neformaliojo ugdymo užsiėmimų: menų, sporto, jaunųjų šaulių, bokso būreliai.                               
  • Gimnazija dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose, varžybose bei dalykinėse olimpiadose, kur dažnai tampame laureatais ar prizininkais.

Vykdome Europos sąjungos fondų finansuojamus projektus  -„LESTIO DE/VIA. Skaitymo kelias“, „Lyderių laikas -3“, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pilotinį projektą „Informatika pradiniame ugdyme“, Nacionalinės regionų plėtros agentūros projektą „Mažasis sveikos gyvensenos ambasadorius“, “Kartu“- vykdome Jungtinės veiklos reikalavimus, skirtus gerinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus fizinę ir psichinę sveikatą, Europos komisijos, Pasaulio piliečių akademijos finansuojamas projektas  GEGL (Global Education Local Goes) ir kt. Daug dėmesio skiriama socialinių emocinių kompetencijų ugdymui (SEU) dalyvaujant projekte „Aš atsakau už psichinę sveikatą” bei įgyvendinant programos „Laikas kartu” (1-4kl.), „Paauglystės kryžkelės” (5-8kl.), „Raktai į sėkmę” (I-IV gimn. kl.).

  • Gimnazija renovuota – pakeisti langai, šildymo ir vandentiekio sistemos, elektros instaliacija, įrengtas šlaitinis stogas, liftai neįgaliesiems, sutvarkyta sporto salė, klasės, kabinetai.
  • Balandžio 28 d. – gimnazijos gimtadienis