Ikimokyklinis ugdymas

Mūsų lopšelyje-darželyje vaikai mylimi ir gerbiami. Vaikams padedame augti, tobulėti, lavinti savo gebėjimus, patirti vaikystės džiaugsmą būnant tarp draugų.

Ikimokyklinio ugdymo grupėje vaikai ugdomi pagal 2021 metais įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Aš augu“. Programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą. Programos tikslas – padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.