Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvų dėmesiui!

5-8 ir I-IV gimn. klasių mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvai (globėjai, rūpintojai) atsiimti sausą davinį už 2020 m. birželio 8-12 d. ir 15-19 d. laikotarpius galės 2020 m. birželio 9 d. (antradienį) 8.00 – 12.00 val. 
 
Atvykstančių tėvų prašome laikytis būtinųjų sanitarijos ir higienos reikalavimų ir koronaviruso prevencijos priemonių.
 
Iškilus klausimams prašome kreiptis į gimnazijos valgyklos vedėją B. Kartočienę,
tel. Nr. +370 604 91534