Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2020“rezultatai

Šiais mokslo metais konkurse „Kengūra 2020“ pareiškė norą dalyvauti 40 dalyvių. Pasikeitus
aplinkybėms, šis konkursas buvo perkeltas į virtualią erdvę. Tarptautinis matematikos konkursas vyko
nuotoliniu būdu.
Galime pasidžiaugti tais, kurie pateko į rajono geriausių 10-tuką:
„Nykštukų“ grupėje – 2 klasės mokiniai R. Jokubaitis (1 vieta), V. Bačkys (5 vieta);
„Mažylių“ grupėje – 3 klasės mokinė D. Žvirblytė (1 vieta);
„Bičiulių“ grupėje – 6 klasės mokinys A. Mockevičius (9 vieta);
„Kadetų“ grupėje – 8 klasės mokiniai P. Grudikytė (3 vieta), E. Butkus (10 vieta);
„Juniorų“ grupėje – II gimn. klasės mokiniai R. Mudingytė (3 vieta), A. Gronskis (9 vieta);
„Senjorų“ grupėje– III gimn. klasės mokiniai R. Beržinskas (1 vieta), G. Matuliokaitė (2 vieta), S.
Gedaminskas (5 vieta), D. Kazlauskas (6 vieta); IV gimn. kl. mokinys M. Butnorius (1 vieta).
Sveikiname visus konkurse dalyvavusius mokinius, linkime ir kitais metais neprarasti noro domėtis
matematika ir gilinti žinias.
Visiems gražios ir turiningos vasaros.

Atsakingos už konkurso organizavimą gimnazijoje mokytojos
V. Graičiūnienė ir I. Jašiskienė