Ketvirtokų išvyka į STEAM centrą 2023

4 klasės 16 mokinių vyko į ŠA STEAM centrą. Jie dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Pažink elektros srovės kelią“.

Veiklos metu mokiniai susipažino su elektrinių grandinių simboliais, aiškinosi, kas yra elektros srovė, kokie pagrindiniai elementai sudaro grandinę, braižė schemas.

Ketvirtokai išbandė  ir jaunojo elektriko profesiją. Norėdami įžiebti elektros lemputes ir priversti suktis varikliuką, jungė elektros grandines, matavo elektros srovę ir įtampą.

Veiklos pabaigoje mažieji fizikai džiaugėsi įgytomis praktinėmis žiniomis.


4 klasės mokytoja R. Lukauskienė