Pradinių klasių metodinė grupė

NARIAI:

  • R. Vaičiulienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, metodinės grupės pirmininkė,
  • A. Mykolaitienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė, metodinės grupės sekretorė,
  • I. Jašiskienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė, metodinės grupės narė,
  • R. Lukauskienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, metodinės grupės narė,
  • I. Antulienė – pradinių klasių mokytoja, metodinės grupės narė,
  • A. Šlikienė – vyresnioji logopedė, metodinės grupės narė,
  • M. Žmėjauskienė – specialioji pedagogė, metodinės grupės narė,
  • G. Noreikaitė – logopedė, metodinės grupės narė.