Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

NARIAI:

 • Loreta Jokubaitienė – šokio vyr. mokytoja, metodinės grupės pirmininkė.
 • Vilma Šimkuvienė – braižybos, dailės vyr. mokytoja, technologijų, žmogaus saugos mokytoja, metodinės grupės sekretorė.
 • Augustinas Šlikas – fizinio ugdymo mokytojas, metodininkas.
 • Vita Baranauskienė – dailės vyr. mokytoja, technologijų mokytoja.
 • Sandra Pakštienė – muzikos vyr. mokytoja.
 • Aurimas Skėrys – fizinio ugdymo mokytojas, metodininkas.

KONKURSAI

2017-2018 m.m.

 • Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ .

Dalyvavo:
2017 – 10 – 03 Vilniaus teatre “Lėlė” programoje „Lėlių teatro įdomybės“ – 20 mokinių. iš II gimnazinės klasės
2017 – 10 – 18 Klaipėdos kalvystės muziejuje programoje „Nepažintoji Baltų kultūra“ 17 mokinių iš I gimn.. klasės
 Dailės ir technologijų mokytoja Vilma Šimkuvienė

 • Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Šiaulių rajono mokinių plakatų konkurse, skirto Tarptautinei Nerūkymo dienai paminėti lapkričio mėn. dalyvavo:

Geda Matuliokaitė (apdovanota I vietos diplomu ir atminimo dovanėlėmis)
Dailės mokytoja Vilma Šimkuvienė

 • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame Respublikiniame projekte ,,KULTŪRŲ RATAS“

Dalyvavo 5-12 kl. mokiniai.
 Baigiamajame renginyje Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūriniame centre gruodžio 13 dieną pristatė vieną tautinę mažumą, gyvenančią Lietuvoje – žydų tautą. Gautos padėkos ir atminimo dovanėlės.      
Technologijų mokytoja V. Šimkuvienė ir lietuvių k. mokytoja V. Bernotienė, 

 • Bazilionų mokyklos – daugiafunkcio centro organizuotame nuotraukų konkurse ,,Gamtos dovanos”  dalyvavo:
 1. Rūta Mudingytė 8 kl.
 2. Dovydas Žilinskas 7 klasė
 3. Monika Sabaliauskaitį III gimn.kl. (laureatė)
 4. Dominykas Mykolaitis 7 klasė (laureatas)
 • Konkurso laureatų nuotraukos yra publikuotos regiono kultūros ir istorijos žurnalo „Padubysio kronikos“ devintame numeryje.

Dailės ir technologijų mokytoja Vilma Šimkuvienė

 • Vasario mėn. rajoninėje technologijų olimpiadoje dalyvavo:
 1. Miglė Norkutė 8 klasė
 2. Gabija Buzytė 8 klasė

Technologijų mokytoja Vilma Šimkuvienė

 • Respublikiniame kūrybinių darbų konkurse ,, 40 paukščių belaukiant„ kovo mėn. dalyvavo:
 1. Daivis Gedaminskas
 2. Dovydas Žilinskas
 3. Ieva Užkuraitytė
 4. Rugilė Stankaitytė
 5. Lukrecija Zubauskaitė
 6. Brigita Buzytė
 7. Dominykas Mykolaitis
 8. Ugnė Leonaitė
 9. Evelina Nagytė

Technologijų mokytoja Vilma Šimkuvienė

 • ŠPRC organizuotame konkurse „Mano svajonių profesija“ kovo mėn. dalyvavo:
 1. Gytė Dominauskaitė (užėmė prizinę vietą)
 2. Laurynas Virbickas
 3. Liveta Blinstrubytė

Technologijų mokytoja Vilma Šimkuvienė

 • Rajoninėje dailės olimpiadoje dalyvavo Viktorija Sukažauskaitė  II gimn. kl.
Mokytoja Vita Baranauskienė
 
 • Kovo mėn. Tarptautinėje – praktinėje mokinių konferencijoje ,, Laisvės kelias istorijos tėkmėje” dalyvavo IIgimn. kl. mokinės Gintarė Baranauskaitė, Gabrielė Buivydaitė, Gustė Grigaitytė, kurios pristatė triptiką ,, Laisvės kovos 1944-1953m.”
Mokytoja Vita Baranauskienė
 
Respublikiniame kūrybinių darbų konkurse ,, 40 paukščių belaukiant„, dalyvavo:
1. Ugnė Jasiškytė  5kl.                          III vieta
2. Gintarė Baranauskaitė   II gimn. kl.   I vieta
3. Martyna Šufinskaitė   III gimn. kl.      I vieta
4. Augustas Užkuraitis   III gimn. kl.
5. Aivaras Pocius           IV gimn. kl.      III vieta
6. Viktoras Buivydas       IV gimn. kl. – nominacija už spalvingiausią piešinį.
Mokytoja Vita Baranauskienė
 
 • Respublikinėje parodoje – konkurse ,, Didelės ir mažos atplaukė žuvelės” savo kūrybinius darbus pristato:
1. Gustė Urbonaitė  5kl.
2. Gintarė Baranauskaitė  II gimn. kl.
3. Martyna Šufinskaitė      III gimn. kl.
Mokytoja Vita Baranauskienė
 • 2018 m. sausio mėn. Gruzdžių miestelio bibliotekoje vyko akcija ,, 100 Tautinių lėlių – Lietuvos gimtadieniui”. Lėles gamino 5 klasės mokiniai ir mokytoja Vita Baranauskienė
Vasario mėn. rajoninėje technologijų olimpiadoje dalyvavo:
1. Gabrielė Buivydaitė  II gimn. kl.      II vieta
2. Gintarė Baranauskaitė  II gimn. kl.  I vieta
Mokytoja Vita Baranauskienė
 • 2017 m. gruodžio mėn. Šiaulių rajono moksleivių meninio skaitymo, vertimų ir iliustracijų konkurse, skirtame Barboros Mejerytės romano ,, Jorė” išleidimo dešimtmečiui paminėti iliustracijas piešė:
1. Saulė Tarasevičiūtė  8kl.
2. Martyna Šufinskaitė  III gimn. kl.   I vieta
3. Dovydas Sukažauskas  IV gimn. kl.
4. Gustė Jonaitytė   I gimn. kl.
Mokytoja Vita Baranauskienė

2016-2017 m.m.

 • Regioniniame piešinių konkurse ,, Sukurk savo aplinką pats”, kurį organizavo ŠU dalyvavo ir padėką gavo Martyna Šufinskaitė IIa gimn. kl.
Mokytoja Vita Baranauskienė
 
 • Regioniniame piešinių konkurse ,, Tėviškės spalvos” dalyvavo:
1. Gintarė Baranauskaitė  I gimn. kl.
2. Martyna Šufinskaitė     IIa gimn. kl.  I vieta
3. Deimantė Celkauskaitė  IV gimn. kl.
     Padėkos ir diplomai atspausdinti fonui naudojant Martynos piešinio fragmentą.
Mokytoja Vita Baranauskienė
 
 •    Regioniniame piešinių konkurse ,, Pieštuko virtuozo beieškant”, kurį organizavo dailininkas Andrius Seselskas dalyvavo:
1. Gintarė Baranauskaitė  I gimn. kl.
2. Greta Pienytė              I gimn. kl.
3. Gustė Grigaitytė          I gimn. kl.
4. Edgaras Čeputis         IIIgimn. kl..
    Buvo atrinkti 37 geriausi darbai. Gustės piešinys pateko tarp geriausių. Buvo pakviesta į atidarymo šventę, kuri vyko Kelmės kultūros centre. Gustė apdovanota padėkos raštu ir rėmėjų dovanėlėmis.
  Mokytoja Vita Baranauskienė
 
 •  Rajoninėje  dailės olimpiadoje dalyvavo Viktorija Sukažauskaitė I gimn. kl. Laimėjo IV vietą.
  Mokytoja Vita Baranauskienė
 • Rajoninėje technologijų olimpiadoje dalyvavo:
1. Gintarė Baranauskaitė I gimn. kl.(mokyt. V. Baranauskienė)    I vieta
2. Greta Pienytė                       I gimn. kl.(mokyt. V. Baranauskienė)
3. Linas Gedaminskas            I gimn. kl.(mokyt. V. Baranauskienė)
4. Martyna Šufinskaitė   IIa gimn. kl.(mokyt. V. Baranauskienė)  II vieta
5. Marija Jasiškytė                 IIb gimn. kl.(mokyt. V. Baranauskienė)
6. Monika Sabaliauskaitė IIb gimn. kl.( mokyt. V. Šimkuvienė       III vieta
 
  Džiaugiamės gimnazistų rezultatais ir linkime sėkmės kūryboje. Sukurtus darbus galite pamatyti nuėję į miestelio biblioteką.
 Mokytojos Vita ir Vilma
 • Regioniniame konkurse ,, Mano svajonių profesija” dalyvauja:
1. Gintarė Baranauskaitė   I gimn. kl.
2. Gustė Grigaitytė           I gimn. kl.
3. Dovydas Sukažauskas  IIIa gimn. kl.
4. Deividas Matjošaitis      IVa gimn. kl.
5. Gvidas Muzikevičius     IVa gimn. kl.
 
     Mokytoja Vita Baranauskienė
 •      ŠU organizuotame respublikiniame projekte ,,Tėvynė. Provincijos istorijos” dalyvavo 6  IV gimn. kl.mokiniai:
Justė Mykolaitytė    II vieta
Darius Patapkinas  III vieta
Gabrielė Medelinskaitė
Monika Kundrotaitė
Amanda Jasotytė
Samanta Petrutytė
 
Mokytoja Vita Baranauskienė
 
 • Trys gimnazistės G. Baranauskaitė, M. Jasiškytė ir M. Šufinskaitė dalyvavo Mažeikiuose vykusioje respublikinėje amatų mugėje ,, Kurkime Kalėdų stebuklą kartu”. Pristatė savo kūrybinius darbus. Gautos padėkos.
 Mokytoja Vita Baranauskienė

2015-2016 m.m.

 • Rajoniniame piešinių konkurse ,, Pasiklydę ornamentuose” savo kūrybinius darbus pristatė:
1. Laura Petrauskaitė    IIa gimn. kl.
2. Milda Kvašytė           Ib gimn. kl.    I vieta
3.Gintarė Baranauskaitė 8kl.               I vieta
4. Monika Kundrotaitė    IIIb gimn. kl.
5. Neringa Savickaitė     IIIa gimn. kl.
6. Deividas Matjošaitis   IIIa gimn. kl.  Nominacija ,, Už ilgaamžiškumą”
7. Gvidas Muzikevičius   IIIa gimn. kl.
8. Monika Žukauskaitė    IIIb gimn. kl.
9. Gabrielė Medelinskaitė IIIa gimn. kl.
10. Deimantė Celkauskaitė IIIa gimn. kl.   I vieta
11. Martyna Šufinskaitė    Ia gimn. kl.
12. Giedrė Balčiūnaitė      7kl.
13. Saulė Tarasevičiūtė    6 kl.
14. Solveiga Medelinskaitė 7kl.
15. Monika Sabaliauskaitė   Ib gimn. kl.    III vieta
 Mokytoja Vita Baranauskienė
 
 •  Respublikiniame vertimų ir iliustracijų konkurse  ,, Žvilgsnis”

Dalyvauja Justė Mykolaitytė IIIb gimn. kl. Piešia iliustraciją.

Mokytoja Vita Baranauskienė
 • Respublikiniame informatikos konkurse ,, Kompiuterinė Kalėdų  pasaka”
Justė Mykolaitytė IIIb gimn. kl. ir Aldas Gronskis 6kl. apdovanoti diplomu už dalyvavimą
Mokytoja Vita Baranauskienė
 
 • Respublikiniame fotografijų konkurse ,, Tėvynė . Mano miestas”

Dalyvauja Justė Mykolaitytė III b gimn. kl. ir Samanta Petrutytė IIIb gimn. kl.Mokytoja Vita Baranauskienė

 • Regioniniame kūrybinių darbų konkurse ,, Mano svajonių profesija” dalyvauja:
1. Gintarė Baranauskaitė    8kl.
2. Linas Gedaminskas        8kl.
3. Robertas Norkus           IIa gimn. kl.
4. Orestas Šidlauskas       IIa gimn. kl.
5. Roberta Trafimovaitė     IIa gimn. kl.
6. Gvidas Muzikevičius     IIIa gimn. kl.  II vieta
7. Deividas Matjošaitis      IIIa gimn. kl.    I vieta
 Mokytoja Vita Baranauskienė
 
 • Respublikiniame atviruko ir plakato konkurse ,, Vasario 16-oji” dalyvauja:
1. Gintarė Baranauskaitė  8kl.
2. Aldas Stropus              IIb gimn. kl.
 Mokytoja Vita Baranauskienė
 • Šiaulių rajono kūrybinių darbų parodoje- konkurse ,, Grįžkit, paukšteliai, pavasaris jau”, dalyvauja

Gintarė Baranauskaitė (8kl.)

Mokytoja Vita Baranauskienė
 
 • Rajoniniame piešinių konkurse ,, Eik, veik, sveik!” dalyvauja:
1. Kornelija Dauginytė  IIb gimn. kl.
2. Milda Meiliulytė        5 kl.
 Mokytoja Vita Baranauskienė
 
 • Šiaulių regiono iliustracijų konkurse ,, Šiaulių krašto padavimai” dalyvauja:
1. Martyna Šufinskaitė  Ia gimn. kl.
2. Eimantas Kundrotas IIa gimn. kl.
  Linkiu mokiniams sėkmės.  Mokytoja V. Baranauskienė
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA