Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

NARIAI:

  • Vita Baranauskienė – dailės vyr. mokytoja, technologijų mokytoja,  metodinės grupės pirmininkė;
  • Loreta Jokubaitienė – šokio vyr. mokytoja,  metodinės grupės sekretorė;
  • Vilma Šimkuvienė – braižybos, dailės vyr. mokytoja, technologijų, žmogaus saugos mokytoja;
  • Augustinas Šlikas – fizinio ugdymo mokytojas, metodininkas;
  • Sandra Pakštienė – muzikos vyr. mokytoja;
  • Aurimas Skėrys – fizinio ugdymo mokytojas, metodininkas.