Padėkos diena

Birželio 23 d. – paskutiniąją šių mokslo metų dieną gimnazijoje vyko Padėkos diena. Tai tradicinė gimnazijos mokslo metų pabaigos diena, kuri sukviečia visą gimnazijos bendruomenę pabūti kartu prieš vasaros atostogas. Renginį organizavo I gimn.klasė, kuri gražiai pasiruošė, pasipuošė gimnazijos kiemelį ir puikiai pravedė šventę. Kalbėjo gimnazijos direktorius, kuris visus pasveikino su mokslo metų pabaiga, įteikė Padėkos raštus, palinkėjo smagios vasaros. Taip pat geros vasaros linkėjo ir gimnazijos prezidentės pavaduotoja M. Meiliulytė, ir visi 5-8 ir I – III gimn. klasių atstovai. Renginio metu buvo nuleista valstybinė vėliava ir pakelta nauja gimnazijos vėliava.
LINKIME VISIEMS ŠILTOS, SVEIKOS IR ĮSIMINTINOS VASAROS