Fizikos pamokos VU ŠA STEAM centre

Lapkričio 18 d. II g. klasės mokiniams fizikos pamokos vyko VU ŠA STEAM centre. Mokiniai atliko tiriamąjį darbą „Mokymosi patalpos apšvietos tyrimas”. Teorinėje dalyje susipažino su patalpų apšvietos higienos normomis, suprato patalpos apšvietimo svarbą sveikatai ir darbingumui. Praktinėje dalyje  tyrinėjo  kaip apšvieta priklauso nuo  atstumo iki  šviesos šaltinio. Šviesos jutiklių pagalba mokėsi nustatyti apšvietą lauke ir patalpoje skirtingose darbo vietose bei įvertinti skirtingų darbo vietų natūralios apšvietos koeficientą.


Fizikos mokytoja Daiva Jonkienė