Padėkos diena 2022

Birželio 28-ąją -paskutinę šių mokslo metų dieną gimnazijoje vyko Padėkos diena. Tai tradicinė gimnazijos mokslo metų pabaigos diena, kuri sukviečia visą gimnazijos bendruomenę pabūti kartu. Renginį organizavo I gimnazinė klasė, kuri papuošė gimnazijos kiemelį šventiniais akcentais, pravedė Padėkos dienos šventę. Su mokslo metų pabaiga visus pasveikino gimnazijos direktorius ir įteikė Padėkos raštus geriausiai besimokiusiems, bei didžiausią asmeninę pažangą padariusiems mokiniams, palinkėjo puikios, saugios vasaros. Gimnazijos kiemelyje aidėjo plojimai, šoko mažosios šokėjos. 5-8, I-II gimnazinių klasių mokiniai reiškė padėkas gėlėmis, dainomis, šokiais. Baigiantis šventei į dangų buvo paleisti balionai, su mokinių užrašytomis svajonėmis. Juk svajonės – tai žmogaus veržimasis pirmyn, tai visos jo viltys ir paslaptys, skatinančios mus nepasiduoti ir siekti tikslų.

Saulėtos, turiningos ir įsimintinos vasaros visiems! Iki pasimatymo rugsėjy!