Apie mišką, ūkį ir bites

Birželį vyko patyriminės veiklos, įgalinančios vaikus pažinti, patirti, veikti. Išvykos ir edukacijos kvietė pažinti gamtą ir artimiausią aplinką.

Už įdomias ir prasmingas edukacijas dėkojame K. ir R. Pikeliams ir Jan Udo Sparenborg.

Kašėtaitei už surengtą viktoriną, prizus ir dovanas.


 

                                     Mokytojos Lina ir Ramutė