Metodinė veikla

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Metodinė taryba

2022 m.

Prioritetas
Kokybiškas ugdymas ir atvira kaitai gimnazija

 

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS:

  • Asta Šlikienė– direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Metodinės tarybos koordinatorė.
  • Daiva Jonkienė– fizikos mokytoja metodininkė. Metodinės tarybos pirmininkė.
  • Laima Zdanavičienė– biologijos  mokytoja metodininkė. Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  • Reda Vaičiulienė– pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  • Loreta Jokubaitienė– šokių vyresnioji mokytoja. Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas.
  • Aušra Belskienė– lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja. Kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  • Augustinas Šlikas – III g. klasės auklėtojas, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas.  Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė