Metodinė veikla

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Metodinė taryba

2024 m.

Prioritetas
Kokybiškas ugdymas ir atvira kaitai gimnazija

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS:

  • Asta Šlikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Metodinės tarybos koordinatorė.
  • Daiva Jonkienė – fizikos mokytoja metodininkė. Metodinės tarybos pirmininkė.
  • Laima Zdanavičienė – biologijos  mokytoja metodininkė. Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  • Reda Vaičiulienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  • Vita Baranauskienė – dailės vyresnioji mokytoja. Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas.
  • Aušra Belskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  • Jekaterina Vrublevskaja  – VI b klasės vadovė, matematikos mokytoja.  Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė