STEAM


STEAM veiklos 8 klasėje 2022-2023

Įgyvendinant projektą „Ugdymas netradicinėse aplinkose” 8 klasės  mokiniai  spalio 25 d. praktines fizikos užduotis atliko gimnazijos sporto aikštelėse. Mokiniai, naudodami savo surinktus matavimus, nubraižė savo judėjimo grafikus ir juos palygino. Spalio 27…

STEAM veiklos 2022

Gimnazijoje įgyvendinamas projektas „Ugdymas netradicinėse aplinkose”. 8 klasės mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose VU ŠA STEAM centre. Spalio 4 d. vyko integruota chemijos ir fizikos pamoka „Apie popierių kitaip”, o  spalio 11…

Fizikos pamokos STEAM centre

Lapkričio 30 d. I g. klasės mokiniai du tiriamuosius darbus atliko VU Šiaulių akademijos STEAM centre. Pirmojo darbo  metu nustatė smėlio savitąją šilumą ir palygino ją su vandens savitąja šiluma,…

Gimnazistų viešnagė STEAM centre 2021

Gimnazistų viešnagė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre Lapkričio 25 d. I -os gimnazijos klasės mokiniai vyko į Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centrą ir dalyvavo tiriamųjų  darbų  užsiėmime   „Kūno…